logo
 • image06

  Şcoala Gimnazială

  Bistriţa Birgăului

 • image01

  Şcoala Gimnazială

  Bistriţa Birgăului

 • image02
 • image03

  Noua sală de sport

 • image04

  Terenul de sport in aer liber

 • image05

  Şc. Gen. nr.1

  Clasele I-IV

 • image07

  Sala de sport moderna

 • image07

  Şc. Gen. nr.1

  Clasele I-IV

MISIUNEA SCOLII

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bistriţa-Birgăului jud. Bistriţa-Năsăud, urmãreşte în permanenţã sã fie o şcoala dinamica, pregãtind fiecare elev pentru a fi competent în a utiliza informaţia, a fi deschis spre schimbare, spre învãţarea şi respectarea valorilor societaţii democratice şi a spiritului comunitar european.

VIZIUNEA SCOLII

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bistriţa-Birgăului jud. Bistriţa-Năsăud - o structurã flexibilã, în care calitatea educaţiei se bazeazã pe utilizarea metodelor de predare activã care implicã stimularea şi valorificarea creativitãţii copiilor, cu reale posibilitãţi de inserţie in sistemul de învaţãmânt european.

TINTE STRATEGICE

 1. Implementarea asigurãrii calitãţii şi optimizarea invãţãrii centrate pe elev
 2. Formarea cadrelor didactice pentru eficientizarea metodelor de predare activ-participative, urmãrind creşterea calitãţii actului educaţional
 3. Asigurarea egalitãţii de şanse şi cresterea participãrii la actul educaţional
 4. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
 5. Promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare şi autonomie instituţionalã
 6. Crearea unui climat de siguranţã fizicã şi libertate spiritualã pentru toţi elevii

Comuna Bistriţa Bîrgăului se poate „lăuda” cu o tradiţie de aproape 200 de ani de şcoală în formă instituţionalizată. Acest lucru se datorează faptului că această comună împreună cu alte 43 de comune aflate în acest areal geografic au fost avantajate din acest punct de vedere. Fiind aşezate în zona de graniţă a fostului Imperiu Austro-Ungar, 44 de comune printre care şi Bistriţa Birgăului au fost transformate în comune grănicereşti.

Sistematizarea comunei împreună cu înfiinţarea şcolii au fost două dintre aspectele care au oferit locuitorilor din aceste zone accesul spre dezvoltare intelectuală mult mai devreme faţă de celelalte sate din Transilvania secolului XIX.

În anul 1829 putem spune că ia fiinţă în comuna Borgobistriţa (Bistriţa Birgăului) şcoală comunală grănicerească cu predare în limba română. În raportul „Inspectortului şcolariu districtual din Protopopiatul Bistriţei” se menţionează că: „Şcoala Borgobistriţa s-a edificat în 1829 pe pământul comunal cu grădină de pomărie pe cheltuiala comunei şi salarul dascălului se plătea din laza comunală (fondul comunei) 10 iulie 1865”.

În acea perioadă se studiau ca discipline de învăţământ citirea şi scrierea, caligrafia, puţină gramatică, aritmetică şi religia. În anul 1835 se introduc pe lângă disciplinele existente alte discipline din latura practică cum ar fi: legumicultura, pomicultura, apicultura. În Bistriţa Bîrgăului clădirea şcolii era din lemn şi era construită din anul 1829 pe terenul comunei, avea o singură sală de clasă, locuinţă pentru învăţător şi anexe.

Mai târziu în anul 1874 se poartă corespondenţă pentru costruirea unui nou local pentru şcoală, iar în anul 1896 se construieşte actualul local al claselor I – IV cu un număr de 2 săli de clasă, 2 camere de locuit pentru învăţător şi anexe gospodăreşti.

Acest local este construit din piatră pe teren comunal.

Despre începuturile şcolii de la Pustă relatările sunt destul de controversate, din alte surse reiese faptul că şcoala a fost înfiinţată în anul 1896 de către preotul Aurel Monda, când s-a construit local propriu pe terenul comunei împreună cu locuinţă pentru învăţători, iar în anul 1899 este amintit ca învăţător la Pustă Ioan Jauca învăţător calificat care are un efectiv de 56 de elevi.

În 1976 se construieşte un local de şcoală în Colonia Muncitorească Stegea, în care iau naştere, iniţial patru clase cu doi învăţători fiind clase cu învăţământ simultan şi vor funcţiona în această formulă timp de un an şcolar 1976/1977, după care şcoala va fi încadrată cu clasele I – VIII.

Şcoala Colibiţa este înfiinţată în anul 1918, mult timp şcoala a fost încadrată doar cu 4 clase, iar la Miţa, şcoala, pe toată durata funcţionării, a avut în încadrare doar 4 clase care au funcţionat în regim simultan.

În ultimii 10 ani, pot afirma că în şcolile din comună s-a investit mai mult decât oricând lucru care a fost posibil în urma eforturilor conducerii comunei şi demonstrează interesul de care se dă dovadă faţă de actul de culturalizare a copiilor sătenilor.

În centrul satului clădirile şcolii sunt reabilitate, modernizate dotate cu sală de sport şi este amenajată o modernă bază sportivă prevăzută cu instalaţie de iluminat pe timp de noapte. La Pustă un proiect al Primariei a condus la reabilitarea şi modernizarea localurilor, reamenajarea sălilor de clasă, refacerea instalaţiilor electrice dar şi construirea unei centrale termice care să deservească clădirile şcolii.

La fel ca în urmă cu aproape 200 de ani, conducerea şi locuitorii comunei îşi dau toată silinţa să creeze condiţiile necesare unei educaţii temeinice a copiilor din această comunitate pentru ca urmaşii destoinicilor Grăniceri să facă cunoscut în lume spiritul acestor locuitori, să ducă mai departe tradiţiile poporului român.

Plan de dezvoltare instituţionalã Descarcă docx
Cadre Didactive 2015 / 2016 Descarcă pdf
Organigrama 2014 / 2015 Descarcă pdf
Organigrama 2013 / 2014 Descarcă fișier*(.doc)
Comisii la nivelul școlii gimnaziale Bistriţa-Birgăului Descarca pdf
"Programul anual al achizițiilor sectoriale 2019"Descarcă PDF
"Programul anual al achizițiilor publice 2019"Descarcă PDF
"Anexa nr.1 la ordinul MEN nr. 3181/18.02.2019"Descarcă PDF
"Anexa nr.2 la ordinul MEN nr. 3181/18.02.2019"Descarcă PDF
"Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare 2019 - etapa 1"Descarcă PDF
"Plan de școlarizare 2019-2020"Descarcă PDF
"Situaţii financiare 30.06.2018 trim. II BL + Anexe"Descarcă PDF
"Situaţii financiare 30.06.2018 trim. II BS + Anexe"Descarcă PDF
"Situaţii financiare 30.09.2018 trim. III BL + Anexe"Descarcă PDF
"Situaţii financiare 30.09.2018 trim. III BS + Anexe"Descarcă PDF
Program de dezvoltare a educației non-formale an școlar 2017-2018Descarcă PDF
19.10.2017 "Situaţii financiare 30.09.2017 + Anexe"Descarcă PDF
Sc. Bistriţa-Birgăului Nr.1 - ORAR 2017-2018Descarcă PDF
Sc. Gimnazială Nr.1 - ORAR 2017-2018Descarcă PDF
Sc. Bistriţa-Birgăului Nr.2 - ORAR 2017-2018Descarcă PDF
Sc. Gimnazială Nr.2 - ORAR 2017-2018Descarcă PDF
Sc. Gimnazială Colibiţa - ORAR 2017-2018Descarcă PDF
Cls. 1 - 4 Colibiţa - ORAR 2017-2018Descarcă PDF
Bilanţ la 31.03.2016Descarcă PDF
Contul de execuţie al bugetului local la 31.03.2016Descarcă PDF
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2016
și estimãri pentru anii 2017-2019Descarcă fisier PDF
Plan managerial anual 2014-2015Descarcă docx
Plan operaţional privind reducerea violenţei in mediul școlarDescarcă doc
Tematica consiliilor de administraţie in anul școlar 2014-2015Descarcă doc
07.12.2018 Anunț achiziție directă ”Lucrari de reparații la Școala Gimnazială Nr.1, respectiv Nr.2 Bistrița Bîrgăului”Descarcă PDF
26.10.2018 Anunț post vacant pt. detașareDescarcă PDF
17.10.2018 Anunț achiziţie directă "Materiale pentru curățenie și alte materiale consumabile"Descarcă PDF
29.05.2018 Anunț achiziţie directă "Lucrări de reparație fântâna Școala Gimnazială nr.2 Bistrița Bîrgăului"Descarcă PDF
23.05.2018 Anunț achiziţie directă "Cărți premiu"Descarcă PDF
23.05.2018 Anexa anunț "Cărți premiu" - Oferta carteDescarcă PDF
17.04.2018 Anunț achiziţie directă "Achiziționare consumabile, furnituri birou"Descarcă PDF
17.04.2018 Anunț achiziţie directă "Materiale curățenie și alte materiale consumabile"Descarcă PDF
28.03.2018 Anunț achiziţie directă "Lucrări de reparaţii instalaţie electrică"Descarcă PDF
21.09.2017 Caiet de sarcini / Articole şi echipamente de sportDescarcă PDF
07.09.2017 Lista anexa produse / Caiet de sarciniDescarcă PDF
06.06.2017 Anunţ achiziţie directã "Materiale construcţie"Descarcă PDF
06.06.2017 Anunţ achiziţie directã "Efectuare reparaţii"Descarcă PDF
Anunţ achiziţie directã "Servicii de consultanţã in domeniul securitate, sãnatate in munca și PSI"Descarcă PDF
Anunţ achiziţie directã "SERVICII DE DETERMINARI DE CAMPURI ELECTROMAGNETICE"Descarcă PDF
Anunţ achiziţie directã "Servicii de reparare si intretinere periferice informatice si statii de lucru (calculatoare)"Descarcă PDF
Anunţ achiziţie directã "Furnizare articole curatenie"Descarcă PDF
Proiect educațional ”România citește” (meniu de lectură clasele III-IV)Descarcă PDF
Proiect educațional ”România citește” (meniu de lectură clasele V-VI-VII-VIII)Descarcă PDF